Przeżycia - rysunek tuszami, 30 x 50 cm, 2005

powrót