Napięcia - rysunek tuszem, 35 x 50 cm, 2003

powrót